Wettelijke vermeldingen

Het Belgisch Beenmergregister, gevestigd te Motstraat 42, 2800 Mechelen, is onderdeel van Belgische Rode Kruis, een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid krachtens de wet van 30 maart 1891, met maatschappelijke zetel te Papenvest 78, 1000 Brussel, ingeschreven in de KBO met het nummer 0406.729.809.

Erkenningen en onderschreven gedragscodes

Het Belgisch Beenmergregister is erkend als uitbater van het register in de zin van het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed. De toezichthoudende autoriteit is het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het Belgisch Beenmergregister is lid van de World Marrow Donor Association en voldoet aan de World Marrow Donor Association International Standards for Unrelated Haematopoietic Stem Cell Donor Registries.

Contact:

MDPB-registry@rodekruis.be 
T +32 15 44 33 96
F +32 15 42 17 07
BE39 0015 0812 8819

Onze gebruiksvoorwaarden vind je hier.
Ons gegevensbeleid vind je hier.
Ons cookiebeleid vind jehier.