Stamceldonor worden

Jaarlijks zijn nieuwe kandidaat-donoren nodig om onze 31 miljoen kansen op een match op peil te blijven houden. Elk jaar zijn er immers kandidaat-donoren die niet meer in aanmerking komen door overlijden, ziekte, hoge leeftijd… Jij kan helpen door stamceldonor te worden.

  • Je doet dat anoniem: je weet niet wie jouw stamcellen krijgt, de ontvanger weet evenmin van wie de stamcellen afkomstig zijn.
  • Je doet dat weloverwogen: je ontvangt alle relevante informatie over de donatie, het verloop en mogelijke risico’s. Op basis daarvan kan je een weloverwogen beslissing nemen. De wet schrijft voor dat je op ieder ogenblik van mening mag veranderen en je mag terugtrekken.
  • Je doet dat gratis: je krijgt geen financiële of andere vergoeding. Er wordt wel een verzekering voor je afgesloten met dekking voor eventuele lichamelijke schade als gevolg van je donatie.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

  1. Doorloop de donortest. Deze controleert of je een geschikte donor bent.
  2. Vul het online registratieformulier in.

Start je registratie

En verder?

  1. Je wordt uitgenodigd in een centrum voor een gesprek met de arts en een staalafname. Aan de hand van dat staaltje bepalen we je weefseltype. Je wordt opgeroepen voor je registratie, wat nu?
  2. Je gegevens worden opgeslagen in het Belgisch Beenmergregister. Wat gebeurt er met je gegevens in het Belgisch register?
  3. Daarna is het afwachten of je ooit als donor zal worden opgeroepen. Je wordt opgeroepen voor stamceldonatie, wat nu?