Jouw registratie als stamceldonor

Op basis van je online registratie word je uitgenodigd voor een medische controle en staalafname. Wat mag je verwachten?

Medische check

Je neemt samen met de arts een medische vragenlijst door. De arts zal enkele vragen stellen over enkele ziekten (bijvoorbeeld astma, hoge bloeddruk, diabetes, epilepsie, hartziekten, hepatitis en geelzucht, tropische ziekten of een verblijf in landen waar malaria voorkomt). Ook de eventuele heelkundige ingrepen in het verleden worden besproken, net zoals eventuele allergieën, medicatie, familiale voorgeschiedenis van trombose of bloedingsneiging, verslaving of risicogedrag voor overdracht van seksuele overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Staalafname

Je laat bloed afnemen om je weefseltype te bepalen. De informatie wordt bewaard in het Belgisch register van beenmergdonoren.

Welke documenten moet je tekenen?

Voor de staalafname moet je je geïnformeerde toestemming geven door een ‘bereidheidsverklaring’ te ondertekenen. Dat wil zeggen dat je recht hebt op alle relevante informatie over de donatie, hoe ze verloopt, welke risico’s eraan verbonden zijn, enzovoort. Je kan op ieder ogenblik van mening veranderen en je terugtrekken. Wees je wel bewust van het feit dat je terugtrekken na het begin van de voorbereidende behandeling bij de patiënt fatale gevolgen kan hebben voor de patiënt.

Wat moet je meenemen?

Jouw identiteitskaart.