Internationale samenwerking

 World Marrow Donor Association (WMDA) is een overkoepelende organisatie die de nationale stamcelregisters, alsook individuele navelstrengbloedbanken vertegenwoordigt, en de individuele registers accrediteert volgens een internationale standaard voor hematopoëtische stamceldonor registers.

WMDA beheert ook het wereldwijde bestand waarin de HLA- typeringen en andere relevante informatie van potentiële stamceldonoren en van navelstrengbloedeenheden op een anonieme wijze geregistreerd zijn. Wereldwijd hebben transplantatiecentra toegang tot de database en de andere services die WMDA biedt.

Meer info: