Gegevensbeleid

Bij registratie als kandidaat-stamceldonor via www.stamceldonor.be verwerkt het Belgisch Beenmergregister, onderdeel van Belgische Rode Kruis, instelling van openbaar nut, Motstraat 40, 2800 Mechelen, jouw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken deze gegevens om jou in contact te stellen met het donorcentrum van uw keuze waar je jezelf als kandidaat-stamceldonor kan aanmelden.

Dit gebeurt:

 • om personen te kunnen helpen bij het vinden van het geschikte menselijk lichaamsmateriaal om zo te kunnen overgaan tot de voor deze personen levensnoodzakelijke transplantatie om gezondheidszorg te verstrekken en/of om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid; en
 • om te kunnen voorzien in voldoende veilige stamcellen, inclusief het informeren en contacteren over het doneren van stamcellen. Dit gebeurt om gezondheidszorg te verstrekken en/of om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.
   

We verstrekken jouw gegevens aan het donorcentrum van jouw keuze. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk met het Belgisch Beenmergregister voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor zover het door jou gekozen donorcentrum een donorcentrum is van Rode Kruis-Vlaanderen, verwerken Rode Kruis-Vlaanderen en vzw’s verbonden aan Rode Kruis-Vlaanderen jouw gegevens ook voor de globale communicatie over en werving voor hun activiteiten op basis van hun gerechtvaardigd belang. Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van Rode Kruis-Vlaanderen en de met haar verbonden vzw’s te garanderen.

Tot slot, verstrekken we jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern data-platform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing en beperking van jouw persoonsgegevens.  Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon 015-44 33 86.  Via www.rodekruis.be/mijngegevens kan je steeds jouw communicatievoorkeuren beheren.

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, tel +32 2 274 48 00.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.