Gegevensbeleid

Bij registratie als kandidaat-stamceldonor via www.stamceldonor.be verwerkt het Belgisch Beenmergregister, onderdeel van Belgische Rode Kruis, instelling van openbaar nut, Motstraat 40, 2800 Mechelen, jouw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken deze gegevens om jou in contact te stellen met het donorcentrum van uw keuze waar je jezelf als kandidaat-stamceldonor kan aanmelden.

Dit gebeurt:

  • om personen te kunnen helpen bij het vinden van het geschikte menselijk lichaamsmateriaal om zo te kunnen overgaan tot de voor deze personen levensnoodzakelijke transplantatie om gezondheidszorg te verstrekken en/of om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid; en
  • om te kunnen voorzien in voldoende veilige stamcellen, inclusief het informeren en contacteren over het doneren van stamcellen. Dit gebeurt om gezondheidszorg te verstrekken en/of om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.
     

We verstrekken jouw gegevens aan het donorcentrum van jouw keuze. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk met het Belgisch Beenmergregister voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor zover het door jou gekozen donorcentrum een donorcentrum is van Rode Kruis-Vlaanderen, verwerken Rode Kruis-Vlaanderen en vzw’s verbonden aan Rode Kruis-Vlaanderen jouw gegevens ook voor de globale communicatie over en werving voor hun activiteiten op basis van hun gerechtvaardigd belang. Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van Rode Kruis-Vlaanderen en de met haar verbonden vzw’s te garanderen.

Tot slot, verstrekken we jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern data-platform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Je gegevens worden bewaard conform de wettelijke bepalingen, met name gedurende een termijn van minimaal 30 jaar en maximaal 50 jaar.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing en beperking van jouw persoonsgegevens.  Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon 015-44 33 86. Via www.rodekruis.be/mijngegevens kan je steeds jouw communicatievoorkeuren beheren.

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, tel +32 2 274 48 00.